Temeljni je cilj Rukometne škole Vučići okupiti što veći broj djece u životnoj dobi od 6. do 10. godine, te ih uključiti u organiziranu tjelesnu aktivnost s naglaskom na rukometnu igru pod stručnim nadzorom.  

 

Poslovi i zadaci sportske poduke u RŠ Vučići su specifični i razlikuju se i od nastavnih poslova i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi i od trenažnih poslova i zadaća koje provode sportski klubovi.  

 

Posebnost rada u ovoj školi su odgojne komponente (koje su u procesu sportske poduke ravnopravno zastupljene s obrazovnim), razvoj motorike i učenje i ponavljanje osnovnih elemenata individualne tehnike svakog djeteta.   

 

Znanstveno je dokazano da se motoričkim razvojem djece potiče i emocionalni, intelektualni i socijalni razvoj. Pomanjkanje motoričkih aktivnost i nedostatak igre može usporiti i fizički i mentalni razvoj djece. 

 

Fizička aktivnost djeteta predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata poticaja rasta i razvoja u navedenoj dobi. Uz intenzivan rast i razvoj, kroz koji prolaze djeca te dobi, značajnije karakteristike su aktivnosti tipa hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i slično.    

 

Jedan od najvažnijih zadataka RŠ Vučići je da kroz igru i zabavne sadržaje djeci da određene spoznaje o rukometnom sportu, da kod djece pobudi interes za daljnjim bavljenjem ovim sportom, te da kroz česta druženja, putovanja i natjecanja steknu uvid u sve ljepote bavljenja sportom.   

 

Motorički sadržaji u školi su izabrani u skladu s mogućnostima djece, a treninzi se održavaju u školskim sportskim dvoranama dva puta tjedno po 45-60 minuta.   

   

Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se tri puta godišnje (inicijalna, tekuća i finalna provjeravanja). Temeljem dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se i ispravljaju nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program rada rukometne škole u jednoj školskoj godini.   

 

Želeći omogućiti razvoj, prije svega dječjih motoričkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala napravljen je adekvatan program rada ove rukometne škole. 

 

Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje je važno istaknuti kako je upravo ovo samo temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša.   

 

Ukoliko vas interesira šta sve radimo u našoj rukometnoj školi i šta sve očekuje naše polaznike - pogledajte na ovom linku koji obuhvaća većinu toga što očekuje Vaše dijete u RŠ   :

 

 

 PROGRAM RADA RUKOMETNE ŠKOLE