Situacija u gospodarstvu nije bajna pa je izuzetno teško naći sponzore, a situacija s pandemijom korona virusa nije nimalo utjecala na smanjenje cijena termina u dvoranama... već naprotiv.

 

Izvršni odbor RŠ Vučići je donio odluku o cijenama rukometne škole školskoj godini 2022./2023.: 

 

- upisnina je 200,00 kn

- mjesečna članarina je 250,00 kn

- jednokratna uplata godišnje članarine  = 2.200,00 kn

  

Upisnina se plaća prema članku 6. stavak 1. Ugovora o sportskom usavršavanju djeteta prilikom upisa ili obnove upisa na početku svake školske godine (bez obzira da li je dijete i ranije bilo član RŠ i bez obzira da li se članarina plaća obročno ili jednokratno).

Iz te upisnine škola podmiruje troškove nabave majica koje polaznici dobivaju prilikom upisa u rukometnu školu, održavanje web stranice i tisak promotivnih materijala, nabavu nove opreme za rad s djecom, a oni su i oslobođeni plaćanja kotizacije na turniru u organizaciji RŠ.

 

Molimo sve roditelje da redovno podmiruju svoje obveze prema školi kako bi mogli normalno funkcionirati.

 

 

UPISI U NOVU ŠKOLSKU GODINU ĆE POČETI 15.08.2022. 

A UPISATI DIJETE MOŽETE TIJEKOM CIJELE ŠKOLSKE GODINE