Treneri u šk.god. 2019./2020.

 

     

   

 

DEAN VUČIĆ 

- voditelj programa škole -

 

   

 

 

VIŠNJA PERKOVIĆ

voditeljica mini rukometa

 

 

 

 

  

   

 

ROBERT BAKOVIĆ

trener u RŠ Vučići i RŠ VG Vučići 2014. -

trener selekcije dječaka 2010.

 

 

 

 

 

      

   

 

ANDREJA ĆOSOVIĆ

trenerica u RŠ Vučići i RŠ VG Vučići 2014. -

trenerica vratara

 

 

 

 JOSIP REŽIĆ

fizio

 

   

SANDRA NOVAK , MIRKO ZORKO i ŽELIMIR POPOVIĆ

  vanjski suradnici 

 

 

 

  

 

   

 

Bivši treneri RŠ Vučići :

 

Biljana Ivošević

Dubravka Bukovina

Ines Maršić

Ivan Mihić

Jelena Boban

Josipa Nuić

Marijan Žižić

Mario Matošin

Morana Katalinić

Robert Petric

Sandro Stojaković

Saša Vučić

Siniša Štajer

________________

Andreja Blagaić - fizio

Patricija Šimić - fizio

 

 

 Fotografije trenera ranijih sezona