1. mjesto :

 

kategorija

(godina rođenja)

   DJEČACI    DJEVOJČICE
2000. 2 0
2001. 1 0
2002. 2 2
2003. 0 0
2004. 8 1
2005. 4 1
2006. 21 5
2007. 6 0
2008. 22 4
2009. 10 2
2010. 2 0

 

 

 

2. mjesto :

 

kategorija

(godina rođenja)

   DJEČACI    DJEVOJČICE
2000. 0 0
2001. 2 1
2002. 1 0
2003. 3 0
2004. 2 0
2005. 6 3
2006. 4 5
2007. 9 0
2008. 3 4
2009. 4 1
2010. 0 1

  

 

 

3. mjesto :

  

kategorija

(godina rođenja)

   DJEČACI    DJEVOJČICE
1999. 0 1
2000. 0 6
2001. 0 0
2002. 2 0
2003. 1 1
2004. 6 1
2005. 2 1
2006. 2 4
2007. 2 5
2008. 3 3
2009. 3 4
2010. 5 1

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

SVEUKUPNO TROFEJI :

 

 

kategorija

(godina rođenja)

   DJEČACI    DJEVOJČICE
1999. 0 1
2000. 2 6
2001. 3 1
2002. 5 2
2003. 4 1
2004. 16 3
2005. 12 5
2006. 27 14
2007. 17 5
2008. 28 11
2009. 17 7
2010. 7 2

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

SVEUKUPNO RŠ VUČIĆI :

 

medalje

   DJEČACI    DJEVOJČICE
ZLATO 77 15
SREBRO 33 15
BRONCA 25 26
SVEUKUPNO  135 56