SLIJEDEĆI TURNIRI

KOJE SMO PRIHVATILI

KAO IZAZOV RŠ VUČIĆI : 

  

   

 

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

dječaci 2010. godište i mlađi

djevojčice 2009. godište i mlađe

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

07. i 14.04. Karlovac

 

07.04.2019.

djevojčice 2009.

dječaci 2009.

14.04.2019.

dječaci 2008.

djevojčice 2008.

dječaci 2010.

 

 

  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

13.04.2019.

Radeče (SLO)

  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Stupava (SVK)

  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

25.05.2019.

Dol pri Hrastniku (SLO)

  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

  AKO NEŠTO U SPORTU MOŽETE SANJATI ...

... ONDA TO MOŽETE I OSTVARITI ...

 

DAJTE SVE OD SEBE, IGRAJTE NAJBOLJE ŠTO ZNATE ...

 BUDITE PONOSNI, HRABRI I POŠTENI IGRAČI

... I SVE ĆE SE TO JEDNOG DANA VRATITI !