SLIJEDEĆI TURNIRI

KOJE SMO PRIHVATILI

KAO IZAZOV RŠ VUČIĆI : 

  

     

   

 

 

OTVORENO PRVENSTVO

GRADA KARLOVCA

 

   

NEDJELJA, 16.04.2023.

dječaci rođ. 2012. i ml.

djevojčice rođ. 2013. i ml.

  

____________

  

NEDJELJA, 23.04.2023.

dječaci rođ. 2012. i ml.

djevojčice rođ. 2012. i ml.

djevojčice rođ. 2014. i ml.

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  AKO NEŠTO U SPORTU MOŽETE SANJATI ...

... ONDA TO MOŽETE I OSTVARITI ...

 

DAJTE SVE OD SEBE, IGRAJTE NAJBOLJE ŠTO ZNATE ...

 BUDITE PONOSNI, HRABRI I POŠTENI IGRAČI

... I SVE ĆE SE TO JEDNOG DANA VRATITI !