SLIJEDEĆI TURNIRI

KOJE SMO PRIHVATILI

KAO IZAZOV RŠ VUČIĆI : 

  

     

   

 

Prošla školska godina je završena, pa sa njom i turniri na kojima smo nastupali... vidimo se na jesen na novim turnirima.

 

  

 

 

 

 

  

  AKO NEŠTO U SPORTU MOŽETE SANJATI ...

... ONDA TO MOŽETE I OSTVARITI ...

 

DAJTE SVE OD SEBE, IGRAJTE NAJBOLJE ŠTO ZNATE ...

 BUDITE PONOSNI, HRABRI I POŠTENI IGRAČI

... I SVE ĆE SE TO JEDNOG DANA VRATITI !