SLIJEDEĆI TURNIRI

KOJE SMO PRIHVATILI

KAO IZAZOV RŠ VUČIĆI : 

  

     

    

 

 

... predviđeni turnir u Senju je pomaknut s planiranog 01.05. na 25.05. , što na žalost naši treneri nisu u mogućnosti ispratiti zbog drugih preuzetih obveza...

 

  

 

  

 

   

 

 

  

08.06.2024.  RUGVICA

  ( samo dječaci 2014. )

 

   

 

  

15. ili 16. 06.2024. ZAPREŠIĆ

 završna fešta i druženje

 

 

  

 

  

  AKO NEŠTO U SPORTU MOŽETE SANJATI ...

... ONDA TO MOŽETE I OSTVARITI ...

 

DAJTE SVE OD SEBE, IGRAJTE NAJBOLJE ŠTO ZNATE ...

 BUDITE PONOSNI, HRABRI I POŠTENI IGRAČI

... I SVE ĆE SE TO JEDNOG DANA VRATITI !