dječaci 2008./2009.

Andrej Vito Gorički, Andro Biočić, Ante Kolić, Domagoj Gajić, Fran Sremić, Fran Štefanović, Frane Barešić, Frane Radmilović, Ivan Iveljić, Ivano Hranjec, Josip Jurišić, Leon Bokulić, Leon Matušek, Luka Cvitaš, Matej Salopek i Viktor Novak.